מקצה *
Incorrect value שדה חובה
שם פרטי *
ערך שגוי שדה חובה
שם משפחה *
ערך שגוי שדה חובה
מספר תעודת זהות *
כרטיס ירושלמי לא נמצא במאגר שדה חובה
מגדר *


Incorrect value שדה חובה
תאריך לידה *
ערך שגוי שדה חובה
שם ההורה
ערך שגוי או חסר שדה חובה
ת.ז הורה
ערך שגוי או חסר שדה חובה
טלפון הורה
ערך שגוי או חסר שדה חובה
רחוב ומספר *
Incorrect value שדה חובה
עיר מגורים *
Incorrect value שדה חובה
טלפון נייד *
ערך שגוי שדה חובה
מדינה *
ערך שגוי שדה חובה
אימייל *
ערך שגוי שדה חובה
מועדון ריצה
Incorrect value שדה חובה
זמן מטרה *
שעות: דקות:
ערך שגוי שדה חובה
מידת חולצה *
ערך שגוי שדה חובה

לא נמצאה תעודת זהות כתושב ירושלים שדה חובה

Incorrect value שדה חובה
קוד רישום

קוד לא תקין שדה חובה
*
מאשר קריאת התקנון והבנתו לקריאת התקנון הקש כאן
חובה לאשר את התקנון שדה חובה
חובה לאשר את הצהרת הבריאות שדה חובה
הצהרה: • אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי הוועדה המארגנת, עיריית ירושלים ומי מטעמה, בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המרוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. מוסכם עלי שהגורמים המארגנים יהיו רשאים לקבל כל החלטה הנוגעת לביטול ו/או שינוי כלשהו במועדי המרוץ או במסלולים או לביטול מלא ו/או חלקי של המרוץ וזאת עקב תנאי מזג אויר שיהיו צפויים לפני המרוץ ו/או יתממשו בזמן קיום המרוץ ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל. •אני מסכים לכך שמטה המרוץ וגורמי החסות של המרוץ, ועיריית ירושלים, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרוץ, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרוץ בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורה.
Incorrect value שדה חובה
Incorrect value שדה חובה